20 maja 2024

Jak przygotować następców do przejęcia rodzinnego biznesu

3 min read

Wyzwania związane z przygotowaniem następców do przejęcia rodzinnego biznesu

Przejęcie rodzinnego biznesu przez następców to złożony i delikatny proces. Również z punktu widzenia SEO, wymaga on starannego przygotowania, aby biznes nie tylko przetrwał, ale i rozwijał się. Ważne jest, aby już teraz zacząć myśleć o przyszłości firmy – znane są bowiem przypadki, kiedy brak odpowiedniego planowania skutkował utratą firmy lub poważnymi kłopotami finansowymi.

Firmy rodzinne posiadają zarówno mocne, jak i słabe strony. Z jednej strony, jest to silne zaangażowanie rodzinne, stabilność i długofalowe podejście do biznesu. Z drugiej strony, mogą występować konflikty na tle rodzinnym, brak profesjonalizmu czy brak chęci do zmian. Bardzo często też trudno jest zdecydować, kto powinien przejąć biznes po obecnym właścicielu.

Jaki powinien być plan sukcesji w biznesie rodzinnych?

W założeniu, plan sukcesji powinien wyznaczać kto, kiedy i w jaki sposób przejmie biznes. Najlepszą formą jest stworzenie formalnego, dokumentowanego planu sukcesji. Taki dokument powinien być akceptowalny dla wszystkich członków rodziny i odbijać realne możliwości i oczekiwania. Powinien zawierać m.in. wybór prawodawstwa (np. polskiego), określenie harmonogramu sukcesji, ubezpieczenia na życie dla właścicieli, plany edukacji i szkolenia dla następców.

Bardzo ważnym elementem jest także odpowiednie przygotowanie następcy do przejęcia biznesu. Obejmuje to nie tylko zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy, ale także zrozumienie wartości i filozofii firmy. Następca powinien także zrozumieć specyfikę funkcjonowania firm rodzinnych.

Szkolenie i edukacja następców – klucz do sukcesu

Przygotowanie następcy do przejęcia biznesu to proces, który powinien się rozpocząć na wiele lat przed planowaną datą sukcesji. Należy zaplanować odpowiednie szkolenie i edukację, które pozwolą następcy zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę. Przykłady takich szkoleń mogą obejmować zarządzanie finansami, obszar prawny, zarządzanie personelem, a także specyfikę branży i rynku, w którym działa firma.

Ponadto, bardzo ważne jest, by następca miał możliwość praktycznego zdobywania doświadczenia, np. poprzez pracę w różnych działach firmy czy prowadzenie mniejszych projektów. W ten sposób następca nauczy się, jak działa firma od środka, pozna jej silne i słabe strony, a także zrozumie, jakie są oczekiwania wobec niego jako przyszłego szefa.

Role i relacje w firmie rodzinnej

W firmach rodzinnych często zacierają się granice między rolami zawodowymi i relacjami rodzinymi. To może prowadzić do konfliktów i nieporozumień, które mogą wpływać na efektywność zarządzania firmą. Dlatego tak ważne jest, aby jasno zdefiniować role poszczególnych członków rodziny w firmie oraz procesy decyzyjne. Może to wymagać wdrożenia profesjonalnych systemów zarządzania lub skorzystania z zewnętrznych doradców.

Waży jest także budowanie atmosfery otwartości i zaufania, pozwalającej na wymianę myśli i pomysłów. Rodzinne relacje nie powinny zasłaniać rzeczywistych kompetencji i umiejętności, a decyzje powinny być podejmowane w oparciu o zdrowy rozsądek i profesjonalną wiedzę. Jest to niezbędne, aby następca mógł skutecznie prowadzić firmę w przyszłości. https://www.gwlaw.pl