20 maja 2024

Prawnik prawa pracy w Warszawie

2 min read

Źródło: https://adwokatdrejewicz.pl/

Prawnik prawa pracy w Warszawie ma do czynienia zarówno z niewielkimi firmami, zatrudniającymi kilku lub kilkunastu pracowników, jak i korporacjami, w których pracują setki specjalistów. Wobec tego dobry adwokat prawa pracy nie tylko zna doktrynę i literę prawa, lecz potrafi również wejść w dialog z klientami o bardzo różnych charakterach i doświadczeniach. Sprzyja to tworzeniu skutecznej strategii działania.

Czy wybierając prawnika prawa pracy w Warszawie, warto kierować się ceną?

Odpowiadając na pytanie, czy warto się kierować ceną, wybierając prawnika prawa pracy w Warszawie, można nieco przekornie odpowiedzieć, że to zależy. Jasne jest, że prawnik specjalizujący się w prawie pracy, jako jednym z wielu obszarów nie działa non profit, jednak trudno patrzeć na przedstawioną przezeń wysokość honorarium jako najważniejsze kryterium wyboru. Często okazuje się, że stawki są zbliżone, a o zadowoleniu ze współpracy z kancelarią decydują zupełnie inne czynniki.

Różni klienci i różne wizje obsługi prawnej

Przyjęcie przez adwokata postawy skoncentrowanej na pozyskiwaniu kolejnych klientów, powiększaniu zespołu i wzroście dochodowości kancelarii nie jest niedozwolone. Taki model działania może sprawdzać się np. przy obsłudze pracodawców zatrudniających setki ludzi. W grę wchodzą wtedy np. regulaminy pracy, organizacja służby BHP lub opracowanie optymalnych z punktu widzenia reprezentowanej spółki kontraktów managerskich i umów o zatrudnienie inżynierów, lekarzy lub innych specjalistów. W wielkich organizacjach szczególne znaczenie mogą mieć biegłe poruszanie się w labiryncie aktów normatywnych, koordynacja pracy zespołu oraz zdolności analityczne połączone z „twardą merytoryką” (hard skills). Rozmowami z drugą stroną, np. przedstawicielami związków zawodowych, zajmą się specjaliści z działu HR.