17 czerwca 2024

Jak założyć fundację?

2 min read

Prowadzenie fundacji może być doskonałą alternatywą dla posiadania własnej działalności gospodarczej. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które lubią nieść pomoc innym i marzą o prowadzeniu działalności charytatywnej, artystycznej czy sportowej. Jak zatem wygląda proces zakładania fundacji? O czym należy wiedzieć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym poniższym artykule.

Zakładanie fundacji – co należy o tym wiedzieć?

Jeżeli Twoim marzeniem jest fundacja dla dzieci niepełnosprawnych, musisz spełnić kilka warunków. Pierwszym krokiem jest sporządzenie aktu fundacyjnego, czyli oświadczenia woli. Określa on cel fundacji oraz majątek, który przeznaczony jest na jej prowadzenie. Musi mieć formę aktu notarialnego. Kolejnym etapem jest opracowanie funduszu założycielskiego. Majątek stanowić mogą pieniądze, papiery wartościowe, a także rzeczy nieruchome i ruchome. W sytuacji, gdy nasza fundacja dla dzieci niepełnosprawnych nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, majątek może wynosić ok. 500-1000 zł. W przeciwnym wypadku – ponad 2000 zł.

Kiedy te formalności zostaną już dopełnione, kolejnym etapem jest opracowanie statutu fundacji. Powinien on zawierać takie informacje jak: nazwa fundacji, siedziba, majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności, skład zarządu, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia zarządu. Ostatnią czynnością, jaką należy podjąć, jest wizyta w wydziale gospodarczym sądu rejonowego i zapisane fundacji do dwóch rejestrów KRS. Jednym z nich jest rejestr stowarzyszeń, drugim zaś rejestr przedsiębiorców.